Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Bolagets förvaltning

Bolagets förvaltning

Vd ansvarar för Industrivärdens operativa verksamhet i enlighet med av styrelsen fastställda mål, strategier och utifrån ansvarsfördelningen i vd-instruktionen. Vd:s uppgifter innefattar bland annat att leda och strukturera investerings- och analysverksamheten, besluta om aktietransaktioner och bereda ägaragendor samt att ansvara för personal-, finans- och ekonomifrågor.

Vd organiserar verksamheten och tillsätter de ledande befattningshavare som utgör Industrivärdens företagsledning. Övriga medlemmar av företagsledningen stödjer vd i dennes uppdrag. Vd föredrar löpande verksamhetens utveckling för bolagets styrelse i syfte att möjliggöra väl underbyggda styrelsebeslut. Styrelsen utvärderar kontinuerligt vd:s arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen, och en sammantagen utvärdering genomförs årligen.

Senast uppdaterad: 14 jun 2022