Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsen

Styrelsen

Fredrik Lundberg (1951)
Styrelseordförande
Läs mer

Styrelseordförande sedan 2015
Styrelseledamot sedan 2004

Civ ing, civ ek, ek dr hc, tekn dr hc

Vd och koncernchef i L E Lundberg­ företagen.

Styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden. Styrelseledamot i 
L E Lundbergföretagen och Skanska.

Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav; eget 10 500 000, närstående fysisk person 21 153 och närstående juridisk person 86 900 000*.

*Avser innehav i L E Lundbergföretagen (84 250 000) och Förvaltnings AB Lunden (2 650 000). 

Pär Boman (1961)
Vice styrelseordförande
Läs mer

Vice styrelseordförande sedan 2015
Styrelseledamot sedan 2013

Ingenjörs­- och ekonomexamen, ek dr hc

Styrelseordförande i Handelsbanken, Essity och SCA. Styrelseledamot i Skanska.

Tidigare vd och koncernchef för Handelsbanken.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.


Aktieinnehav; eget 230, närstående juridisk person 11 538.

Christian Caspar (1951)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2011

Civ ek

Styrelseledamot i Stena och Goodgrower SA.

Drygt trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav; eget 1 000

Marika Fredriksson (1963)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2020

Civ ek

Styrelseledamot i Sandvik , A.P. Møller­Maersk A/S och KONE Oyi.

Tidigare CFO för Vestas Wind Systems A/S, Gambro, Autoliv och Volvo Construction Equipment.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Inget aktieinnehav.

Bengt Kjell (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015

Civ ek

Vice styrelseordförande i Indutrade, Pandox och Logistea. Styrelseledamot i ICA Gruppen.

Tidigare t f vd och vice vd för Industrivärden, vd för AB Handel och Industri samt partner på Navet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav; eget 25 107, närstående fysisk person 7.

Katarina Martinson (1981)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2022

Civ ek

Styrelseordförande i Indutrade. Styrelseledamot i L E Lundberg­ företagen m.fl. bolag inom Lundbergsfären, Fidelio Capital, och Husqvarna.

Tidigare Vice President på Strategas Research Partners och analytiker på International Strategy & Investment Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav; eget 3 936 922, närstående fysisk person 76 059 och närstående juridisk person 706 615. 

Lars Pettersson (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015

Civ ing och fil dr hc

Styrelseledamot i L E Lundberg­företagen, Indutrade och Husqvarna.

Tidigare vd för Sandvik och dess­ förinnan ledande befattningar inom Sandvikkoncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav; eget 5 000

Helena Stjernholm (1970)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2016 Verkställande direktör sedan 2015

Civ ek

Vice styrelseordförande i Ericsson. Styrelseledamot i Sandvik och Volvo.

Tidigare partner och investeringsansvarig på IK Investment Partners samt strategikonsult på Bain & Company.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav; eget 87 568, närstående fysisk person 1 400, 75 000 köpoptioner.

Uppgift om innehav i utfälld vy offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning, kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar. 

Senast uppdaterad: 23 mar 2023