Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsen

Styrelsen

Fredrik Lundberg (1951)
Styrelseordförande
Läs mer

Styrelseordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2004.

Aktuella uppdrag
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen. 
Styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden. 
Vice styrelseordförande i Handelsbanken. 
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och Skanska.

Arbetslivserfarenhet
Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977.

Utbildning
Civ ing, civ ek, ek dr hc och tekn dr hc. 

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 10 500 000, närstående fysisk person 21 153 och närstående juridisk person 84 897 903*.

*Avser innehav i L E Lundbergföretagen (82 500 000) och Förvaltnings AB Lunden (2 397 903). 

Pär Boman (1961)
Vice styrelseordförande
Läs mer


Vice styrelseordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2013.

 

Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i Handelsbanken, Essity och SCA.
Styrelseledamot i Skanska.

 

Arbetslivserfarenhet
2006-2015 Handelsbanken, VD och koncernchef

 

Utbildning
Ingenjörs- och ekonomexamen, ek dr hc.


Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

 

Innehav
Eget 230, närstående juridisk person 11 538.

 

Christian Caspar (1951)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2011. 

Aktuella uppdrag
Styrelseledamot i Stena och Goodgrower SA.

Arbetslivserfarenhet
2011-         McKinsey, Director Emeritus
2007-2011 McKinsey, ordförande i Family Business Practice
2001-2006 McKinsey, ordförande i Corporate Finance & Strategy Practice
1991-2001 McKinsey, ledamot i Shareholders Committee
1994-2000 McKinsey, ordförande i Directors Committee
1989-1994 McKinsey, ordförande i Client Impact Committee
1990-1996 McKinsey, ordförande i International Practice
1986-1996 VD McKinsey Scandinavia
1980-1986 VD McKinsey Sweden

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 1 000

Marika Fredriksson (1963)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2020.

Aktuella uppdrag
Styrelseledamot i Sandvik och i A.P. Møller-Maersk A/S.

Arbetslivserfarenhet
2013-2022 Vestas Wind Systems A/S, CFO
2009-2012 Gambro, CFO
2008-2009 Autoliv, CFO
1996-2008 Volvo Construction Equipment, CFO and SVP Finance and Strategy

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav
-

Bengt Kjell (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015. 

Aktuella uppdrag
Vice styrelseordförande i Indutrade, Pandox och Logistea. 

Arbetslivserfarenhet
2015-2015 Industrivärden, t.f. VD
2010-2015 Handel och Industri, VD
2002-2010 Industrivärden, vice VD samt ansvarig för investeringsverksamheten
1987-2002 Navet, senior partner
1995-1997 Securum, chef för Corporate Finance och medlem i ledningsgruppen
1992-1995 Independentkoncernen, VD
1984-1987 K.G. Knutsson, ekonomidirektör och vice VD
1974-1984 Yngve Lindells Revisionsbyrå, auktoriserad revisor

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 25 107, närstående fysisk person 7.

Katarina Martinson (1981)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2022.

Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i Indutrade
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, L E Lundberg Kapitalförvaltning, Fastighets AB L E Lundberg,
Förvaltnings AB Lunden, Fidelio Capital och Husqvarna

Arbetslivserfarenhet
2008 Analytiker, Handelsbanken Capital Markets
2006-2008 Vice President vid Strategas Research Partners LLC, New York, USA
2005-2006 Analys av investeringsstrategier på International Strategy & Investment Group (ISI), New York, USA

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 3 936 922, närstående fysisk person 75 000 och närstående juridisk person 506 615. 

Lars Pettersson (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015.

Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i KP Komponenter A/S. 
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, Indutrade och Husqvarna AB. 

Arbetslivserfarenhet
2002-2011 Sandvik, VD
2000-2002 Sandvik, vice VD
1978-2002 Sandvik, olika befattningar

Utbildning
Civ ing och fil dr hc.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 5 000

Helena Stjernholm (1970)
Styrelseledamot
Läs mer

VD i Industrivärden.
Styrelseledamot sedan 2016.

Aktuella uppdrag
Vice styrelseordförande i Ericsson.
Styrelseledamot i Sandvik och Volvo.

Arbetslivserfarenhet
2008-2015 IK Investment Partners, partner
1998-2008 IK Investment Partners, investeringsansvarig
1997-1998 Bain & Company, strategikonsult

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 87 568, närstående fysisk person 1 400, 75 000 köpoptioner.

Uppgift om innehav i utfälld vy offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning, kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar. 

Senast uppdaterad: 28 nov 2022