1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsen

Styrelsen

Fredrik Lundberg (1951)
Styrelseordförande
Läs mer

Styrelseordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2004.

Aktuella uppdrag
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen. 
Styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden. 
Vice styrelseordförande i Handelsbanken. 
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och Skanska.

Arbetslivserfarenhet
Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977.

Utbildning
Civ ing, civ ek, ek dr hc och tekn dr hc. 

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 8 190 000, närstående fysisk person 20 000 och närstående juridisk person 79 001 750*

*Avser innehav i L E Lundbergföretagen (76 650 000) och Förvaltnings AB Lunden (2 351 750). 

Pär Boman (1961)
Vice styrelseordförande
Läs mer


Vice styrelseordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2013.

 

Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i Handelsbanken, Essity och SCA.
Styrelseledamot i Skanska.

 

Arbetslivserfarenhet
2006-2015 Handelsbanken, VD och koncernchef

 

Utbildning
Ingenjörs- och ekonomexamen, ek dr hc.


Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

 

Innehav
Närstående juridisk person 10 000

 

Christian Caspar (1951)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2011. 

Aktuella uppdrag
Styrelseledamot i Stena, Benteler International AG och Goodgrower SA.

Arbetslivserfarenhet
2011-         McKinsey, Director Emeritus
2007-2011 McKinsey, ordförande i Family Business Practice
2001-2006 McKinsey, ordförande i Corporate Finance & Strategy Practice
1991-2001 McKinsey, ledamot i Shareholders Committee
1994-2000 McKinsey, ordförande i Directors Committee
1989-1994 McKinsey, ordförande i Client Impact Committee
1990-1996 McKinsey, ordförande i International Practice
1986-1996 VD McKinsey Scandinavia
1980-1986 VD McKinsey Sweden

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 1 000

Marika Fredriksson (1963)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2020.

Aktuella uppdrag
CFO Vestas Vind Systems A/S.
Styrelseledamot i Sandvik och SSAB.

Arbetslivserfarenhet
2019-2020 Axcel, ledamot i Advisory Board
2009-2012 Gambro, CFO
2008-2009 Autoliv, CFO
1996-2008 Volvo Construction Equipment, CFO and SVP Finance and Strategy

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav
-

Bengt Kjell (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015. 

Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i SSAB. 
Vice styrelseordförande i Indutrade och Pandox. 
Styrelseledamot i Amasten.

Arbetslivserfarenhet
2015-2015 Industrivärden, t.f. VD
2010-2015 Handel och Industri, VD
2002-2010 Industrivärden, vice VD samt ansvarig för investeringsverksamheten
1987-2002 Navet, senior partner
1995-1997 Securum, chef för Corporate Finance och medlem i ledningsgruppen
1992-1995 Independentkoncernen, VD
1984-1987 K.G. Knutsson, ekonomidirektör och vice VD
1974-1984 Yngve Lindells Revisionsbyrå, auktoriserad revisor

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 25 000

Annika Lundius (1951)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2014.

Aktuella uppdrag
-

Arbetslivserfarenhet
2007-2015 Svenskt Näringsliv, vice VD
2002-2007 Försäkringsförbundet (numera Svensk Försäkring) och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, VD
1994-2002 Finansdepartementet, rättschef och finansråd
1993-1994 Finansdepartementet, departementsråd

Utbildning
Jur kand.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 2 554, närstående juridisk person 1 500 

Lars Pettersson (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015.

Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i KP Komponenter A/S. 
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, Indutrade, Husqvarna AB och Festo A.G. 

Arbetslivserfarenhet
2002-2011 Sandvik, VD
2000-2002 Sandvik, vice VD
1978-2002 Sandvik, olika befattningar

Utbildning
Civ ing och fil dr hc.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 5 000

Helena Stjernholm (1970)
Styrelseledamot
Läs mer

VD i Industrivärden.
Styrelseledamot sedan 2016.

Aktuella uppdrag
Vice styrelseordförande i Ericsson.
Ledamot i Sandvik och Volvo.

Arbetslivserfarenhet
2008-2015 IK Investment Partners, partner
1998-2008 IK Investment Partners, investeringsansvarig
1997-1998 Bain & Company, strategikonsult

Utbildning
Civ ek.

Oberoendeförhållande
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav
Eget 64 000, närstående fysisk person 1 000, 75 000 köpoptioner

Uppgift om innehav i utfälld vy offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning, kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar.  

 

 

Senast uppdaterad: 08 jun 2020