1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsemedlemmar

Styrelse

Fredrik Lundberg
Styrelseordförande
Läs mer om Fredrik Lundberg

Civ ing, civ ek, ek dr hc och tekn dr hc.
Född 1951.

Styrelseordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2004.
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen.
Styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden.
Vice styrelseordförande i Handelsbanken.
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och Skanska.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977.

Aktieinnehav:
Eget 8 190 000, närstående fysisk person 20 000 och närstående juridisk person 78 301 750*

*Avser innehav i L E Lundbergföretagen (76 100 000) och Förvaltnings AB Lunden (2 201 750).

Pär Boman
Vice styrelseordförande
Läs mer om Pär Boman

Ingenjörs- och ekonomexamen, ek dr hc.
Född 1961.

Vice styrelseordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2013.
Styrelseordförande i Handelsbanken, Essity och SCA.
Styrelseledamot i Skanska.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
2006-2015 Handelsbanken, VD och koncernchef


Aktieinnehav: Närstående juridisk person 10 000
Christian Caspar
Styrelseledamot
Läs mer om Christian Caspar

Civ ek.
Född 1951.

Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseledamot i Stena, Benteler International AG och Goodgrower SA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
2011-         McKinsey, Director Emeritus
2007-2011 McKinsey, sammankallande i Family Business Practice
2001-2006 McKinsey, sammankallande i Corporate Finance & Strategy Practice
1991-2001 McKinsey, ledamot i Shareholders Committee
1994-2000 McKinsey, ordförande i Directors Committee
1989-1994 McKinsey, sammankallande i Client Impact Committee
1990-1996 McKinsey, ordförande i International Practice
1986-1996 chef McKinsey Scandinavia
1980-1986 chef McKinsey Sweden


Aktieinnehav: Eget 1 000
Bengt Kjell
Styrelseledamot
Läs mer om Bengt Kjell

Civ ek.
Född 1954.

Styrelseledamot sedan 2015. 
Styrelseordförande i SSAB. 
Vice styrelseordförande i Indutrade och Pandox. 
Styrelseledamot i Amasten.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
2015-2015 Industrivärden, t.f. VD
2010-2015 Handel och Industri, VD
2002-2010 Industrivärden, vice VD samt ansvarig för investeringsverksamheten
1987-2002 Navet, senior partner
1995-1997 Securum, chef för Corporate Finance och medlem i ledningsgruppen
1992-1995 Independentkoncernen, VD
1984-1987 K.G. Knutsson, ekonomidirektör och vice VD
1974-1984 Yngve Lindells Revisionsbyrå, auktoriserad revisor


Aktieinnehav: Eget 25 000
Nina Linander
Styrelseledamot
Läs mer om Nina Linander

Civ ek, MBA.
Född 1959.

Styrelseledamot sedan 2014.
Styrelseordförande i AWA Holding.
Styrelseledamot i Telia Company och Castellum.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
2006-2012 Stanton Chase International, partner 
2001-2005 Electrolux, senior vice President, chef Koncernstab Finans
1997-2001 Vattenfall, chef produktområde El 
1996 Vattenfall, områdesansvarig Finland
1994-1995 Vattenfall, affärsutveckling


Aktieinnehav: Eget 23 950, närstående fysisk person 8 000
Annika Lundius
Styrelseledamot
Läs mer om Annika Lundius

Jur kand.
Född 1951.

Styrelseledamot sedan 2014.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
2007-2015 Svenskt Näringsliv, vice VD
2002-2007 Försäkringsförbundet (numera Svensk Försäkring) och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, VD
1994-2002 Finansdepartementet, rättschef och finansråd
1993-1994 Finansdepartementet, departementsråd


Aktieinnehav: Eget 2 554, närstående juridisk person 1 500
Lars Pettersson
Styrelseledamot
Läs mer om Lars Pettersson

Civ ing och fil dr hc.
Född 1954.

Styrelseledamot sedan 2015.
Styrelseordförande i KP Komponenter A/S.
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, Indutrade, Husqvarna AB och Festo A.G. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
2002-2011 Sandvik, VD
2000-2002 Sandvik, vice VD
1978-2002 Sandvik, olika befattningar


Aktieinnehav: Eget 5 000
Helena Stjernholm
Styrelseledamot
Läs mer om Helena Stjernholm

Civ ek.
Född 1970.

VD i Industrivärden.
Styrelseledamot sedan 2016. 
Vice styrelseordförande i Ericsson.
Ledamot i Sandvik och Volvo.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bakgrund:
2008-2015 IK Investment Partners, partner
1998-2008 IK Investment Partners, investeringsansvarig
1997-1998 Bain & Company, strategikonsult


Aktieinnehav: Eget 64 000, närstående fysisk person 1 000, 75 000 köpoptioner

Innehav per den 6 mars 2020. Uppgiften offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning och kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar.

 

 

Senast uppdaterad: 09 mar 2020