Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Revisor

Revisor

Årsstämman utser årligen revisor i bolaget. Revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget. Revisorn rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman 2022 omvaldes Deloitte AB till revisor till utgången av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Hans Warén (född 1964) som varit verksam revisor sedan 1987. Utöver uppdraget i Industrivärden har Hans Warén under 2021 varit huvudansvarig revisor bland annat för de noterade bolagen Axfood, SKF och Trelleborg.

För året 2021 har bolagets revisor översiktligt granskat halvårsrapporten och bokslutsrapporten samt reviderat årsredovisningen, koncernredovisningen och ESEF-rapporten. Revisorn har lämnat skriftliga och muntliga rapporter till såväl revisionsutskottet som styrelsen. 

 

Senast uppdaterad: 26 apr 2022