1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Revisor

Revisor

Årsstämman utser årligen revisor i bolaget. Revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget. Revisorn rapporterar till årsstämman.

Under 2019 har bolagets revisor översiktligt granskat halvårsrapporten och bokslutsrapporten samt reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn har lämnat skriftliga och muntliga rapporter till såväl revisionsutskottet som styrelsen.

Vid årsstämman 2020 valdes Deloitte AB till ny revisor till utgången av årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Hans Warén (född 1964) som varit verksam revisor sedan 1987. Utöver uppdraget i Industrivärden har Hans Warén under 2020 varit huvudansvarig revisor bland annat för de noterade bolagen Axfood, Castellum, Trelleborg, Gunnebo och Lindab.

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2020