1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Valberedning

Valberedning

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger den enligt Koden och ska som förberedande organ ta fram förslag till bland annat val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor samt till styrelse- och revisorsarvoden, för bolagsstämmans beslut.

Senast uppdaterad: 04 mar 2020