1. Startsidan
  2. / Personuppgifter

Personuppgifter

Information om Industrivärdens behandling av personuppgifter

Industrivärden är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter i samband med att du besöker och använder Industrivärdens webbplats, samt vid beställning eller prenumeration på informationsmaterial. 

Personuppgifter och vår behandling

Vi behandlar personuppgifter (namn, adress och e-postadress) om dig i den mån nödvändigt för att registrera prenumerationer, skicka ut information eller besvara frågor och kommentarer. För hantering av prenumerationer av tryckt informationsmaterial behandlar vi även nämnda personuppgifter hämtade från Euroclear Swedens aktieägarregister.

Behandlingen av dina personuppgifter i samband med prenumerationer eller beställning av informationsmaterial grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta din prenumeration.

Behandlingen av dina personuppgifter i samband med ställda frågor och kommentarer grundas på en intresseavvägning. De personuppgifter du lämnar till oss i detta syfte är begränsade och Industrivärden har ett berättigat intresse av att behandla dessa för att kunna bemöta dina frågor och kommentarer.  

Industrivärden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast personer hos Industrivärden som behöver behandla personuppgifterna för de ändamål som anges ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Industrivärden kan komma att överföra dina personuppgifter till utomstående parter och andra länder, även utanför EU/EES, när så krävs enligt lag och om nödvändigt för att fullfölja vår behandling av personuppgifter, t.ex. till våra tjänsteleverantörer för distribution av informationsmaterial. Eftersom länder utanför EU/EES kan ha lägre skydd för personuppgifter än inom EU/EES kommer i sådana fall eftersträvas att överföring sker i enlighet med standardavtalsklausuler från EU kommissionen eller motsvarande.

Industrivärden sparar dina personuppgifter till dess att du själv väljer att frånsäga dig våra löpande utskick av informationsmaterial. Lagrade personuppgifter och e-postkorrespondens i samband med engångsbeställningar av informationsmaterial eller ställda frågor och kommentarer, raderas från vårt e-postsystem efter det att ärendet avslutats.

Dina rättigheter

Industrivärden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få bekräftelse på och information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden mot dig. Du har även rätt att begära att få de personuppgifter du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du som aktieägare prenumererar på tryckt informationsmaterial och önskar avsluta prenumerationen eller rätta felaktiga personuppgifter, ska sådan begäran ställas till det kontoförande VP-institut där sådan prenumeration anmälts. Industrivärden saknar i regel möjlighet att genomföra åtgärderna själva och vi ber dig därför att vända dig till din bank eller nätmäklare. Kontakta oss i det fall du är osäker på hur dina personuppgifter registrerats.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss enligt följande:

Personuppgiftsansvarig Industrivärden
AB Industrivärden (publ)
Box 5403
SE-114 84, Stockholm
E-post: pua@industrivarden.se

Kakor/Cookies

På vår webbplats används följande kakor:

  • En temporär kaka (s.k. sessionskaka). Den används för kommunikationen mellan servern och webbläsaren. Kakan lagras tillfälligt i din dators internminne under den tid du är inne på webbplatsen, och den försvinner när du stänger din webbläsare.

  • En permanent kaka som lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid kommande besök på webbplatsen. Webbplatsen använder kakan enbart för att hålla reda på om du har valt att dölja informationen om kakor som visas längst upp på sidorna.

  • Permanenta kakor som lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid kommande besök på webbplatsen samt en Google NID-kaka används av beställningsformuläret för prenumeration per e-post (Klicka här). Dessa kakor krävs för att vår underleverantör Nasdaq/West ska kunna hantera vårt prenumerationsregister på ett bra sätt.

Du kan när som helst ändra inställningarna på din webbläsare så att de inte accepterar användningen av cookies eller att du som användare varnas så fort en cookie skickas till din dator. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på din dator. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de cookies som används på vår webbplats kan detta påverka din upplevelse av vår hemsida, t.ex. så kommer vissa funktioner inte att fungera.

Senast uppdaterad: 05 mar 2020