1. Startsidan
 2. / Media
 3. / Pressmeddelanden
 4. / 2020
 5. / Bokslutsrapport 2019

Bokslutsrapport 2019

1 januari – 31 december 2019

 • Substansvärdet den 31 december 2019 var 112,7 mdkr eller 259 kr per aktie, en ökning under året med 63 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 35 %. Den 6 februari 2020 uppgick substansvärdet till 271 kr per aktie.
 • Totalavkastningen uppgick under 2019 till 30 % för såväl A-aktien som för C-aktien, jämfört med 35 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
 • Resultat per aktie uppgick 2019 till 68,56 kr.
 • Under 2019 förvärvades aktier för 1,6 mdkr i Volvo A, 0,5 mdkr i Sandvik, 0,4 mdkr i Skanska B, 0,3 mdkr i Essity B, 0,2 mdkr i SCA B och 0,2 mdkr i Handelsbanken A. Vidare avyttrades aktier för 0,3 mdkr i Essity A och 0,1 mdkr i SCA A.
 • Den 15 maj förföll exchangeablen i ICA Gruppen-aktien efter att exchangeableninnehavare under 2019 påkallat lösen motsvarande 4,1 mdkr. Under andra kvartalet 2019 såldes kvarvarande aktier i ICA Gruppen.
 • Skuldsättningsgraden den 31 december 2019 var 3 %, en minskning sedan årsskiftet med 4 %-enheter.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (5,75) kr per aktie.

Kontaktpersoner

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef Telefon: 08-666 64 19

E-post: ssl@industrivarden.se

Jan Öhman, CFO Telefon: 08-666 64 45

E-post: jon@industrivarden.se

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den ovan angivna kommunikations- och hållbarhetschefens försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020, kl. 11:00 CET.