Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Aktieportfölj

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i Handelsbanken, Sandvik, Volvo, Essity, Ericsson, SCA, Skanska och SSAB i vilka Industrivärden agerar som långsiktig aktiv ägare. Vid utgången av 2018 hade innehavsbolagen en total omsättning om 1 250 mdkr med verksamhet i över 180 länder.