Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Aktieportfölj

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i Handelsbanken, Volvo, Sandvik, Essity, ICA Gruppen, SCA, Skanska, SSAB och Ericsson i vilka Industrivärden agerar som långsiktig aktiv ägare. Vid utgången av 2017 hade innehavsbolagen en total omsättning om 1 098 mdkr med verksamhet i över 180 länder.