Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Substansvärde

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägare ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen (SIXRX). 

Välj tidsperiod -
Tidpunkt 30 nov 2019 31 okt 2019 30 sep 2019 31 aug 2019 31 jul 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 28 feb 2019 07 feb 2019 31 dec 2018 30 nov 2018
Aktieportföljen, Mkr 112 174 111 075 104 368 101 141 102 639 106 834 103 933 - - 92 170 -
Räntebärande Nettoskuld, Mkr - 3 807 - 3 632 - 3 629 - 3 587 - 2 680 - 2 669 - 3 037 - - - 6 601 -
varav räntebärande lån - 3 807 - 3 632 - 3 629 - 3 587 - 2 680 - 2 669 - 3 037 - - - 6 601 -
varav konvertibellån 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Substansvärde, Mkr 108 367 107 443 100 739 97 554 99 959 104 165 100 543 - - 85 201 -
Antal A-aktier 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457
Antal C-aktier 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420
Antal A-KVB - - - - - - - - - - -
Antal C-KVB - - - - - - - - - - -
Totalt antal aktier 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 249 247 231 224 230 239 231 228 215 196 202