Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Substansvärde

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägare ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen (SIXRX). 

Välj tidsperiod -
Tidpunkt 31 jul 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 28 feb 2019 07 feb 2019 31 dec 2018 30 nov 2018 31 okt 2018 30 sep 2018 31 aug 2018 31 jul 2018
Aktieportföljen, Mkr 102 639 106 834 103 933 - - 92 170 - - 110 003 - -
Räntebärande Nettoskuld, Mkr - 2 680 - 2 669 - 3 037 - - - 6 601 - - - 7 186 - -
varav räntebärande lån - 2 680 - 2 669 - 3 037 - - - 6 601 - - - 7 186 - -
varav konvertibellån 0 0 0 - - 0 - - 0 - -
Substansvärde, Mkr 99 959 104 165 100 543 - - 85 201 - - 102 817 - -
Antal A-aktier 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 471 268 183 471
Antal C-aktier 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 406 167 026 406
Antal A-KVB - - - - - - - - - - -
Antal C-KVB - - - - - - - - - - -
Totalt antal aktier 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 230 239 231 228 215 196 202 214 236 238 231