Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Substansvärde

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägare ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen (SIXRX). 

Välj tidsperiod -
Tidpunkt 06 feb 2020 31 dec 2019 30 nov 2019 31 okt 2019 30 sep 2019 31 aug 2019 31 jul 2019 30 jun 2019 31 maj 2019 30 apr 2019 31 mar 2019
Aktieportföljen, Mkr - 116 750 - - 104 368 - - 106 834 - - 103 933
Räntebärande Nettoskuld, Mkr - - 4 032 - - - 3 629 - - - 2 669 - - - 3 037
varav räntebärande lån - - 4 032 - - - 3 629 - - - 2 669 - - - 3 037
varav konvertibellån - 0 - - 0 - - 0 - - 0
Substansvärde, Mkr - 112 718 - - 100 739 - - 104 165 - - 100 543
Antal A-aktier 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457 268 183 457
Antal C-aktier 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420 167 026 420
Antal A-KVB - - - - - - - - - - -
Antal C-KVB - - - - - - - - - - -
Totalt antal aktier 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 271 259 249 247 231 224 230 239 224 249 231