Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Nyckeltal

Välj tidsperiod -
Tidpunkt 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dec 2017 30 sep 2017 30 jun 2017 31 mar 2017 31 dec 2016 30 sep 2016 30 jun 2016 31 mar 2016 31 dec 2015
Aktieportföljens värde, Mdkr 103,6 107,4 107,3 106,7 105,3 103,7 94,2 87,8 80,5 81,9 81,8
Totalavkastning, % 2 1 17 16 15 11 20 12 3 3 4
Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 7,2 9,6 10,9 10,7 10,7 10,1 11,5 11,4 11,2 10,1 12,6
Skuldsättningsgrad, % 7 9 10 10 10 10 12 13 14 12 15
Genomsnittlig ränta, % 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Soliditet, % 92 90 88 89 89 88 86 85 84 84 82
Substansvärde, Mdkr 96,4 97,8 96,3 95,9 94,4 93,4 82,8 76,3 69,3 71,8 69,1
Substansvärde, Kr per aktie (omräknat för split) 222 225 221 220 217 215 191 177 160 166 160
Utveckling med återlagd utdelning*, % 2 2 18 18 16 13 23 14 3 4 5
Förvaltningskostnad, % 0,14 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,13 0,15 0,15 0,17
Direktavkastning A-aktien, % - - - - - - 2,9 - - - 3,4
Totalavkastning A-aktien, % - 12 - 4 20 23 22 15 17 11 - 4 - 4 15
Totalavkastning C-aktien, % - 12 - 4 22 25 22 14 21 13 - 3 - 5 11
Totalavkastningsindex (SIXRX), % 4 0 9 12 11 6 10 6 - 4 - 3 10

* Utvecklingen från och med den 30 jun 2014 är justerad för konverteringar.