Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Nyckeltal

Välj tidsperiod -
Tidpunkt 30 sep 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dec 2018 30 sep 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dec 2017 30 sep 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Aktieportföljens värde, Mdkr 104,4 106,8 103,9 92,2 110 103,6 107,4 107,3 106,7 105,3 103,7
Totalavkastning, % 20 23 17 - 8 9 2 1 17 16 15 11
Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 3,6 2,7 3 6,6 7,2 7,2 9,6 10,9 10,7 10,7 10,1
Skuldsättningsgrad, % 3 2 3 7 7 7 9 10 10 10 10
Genomsnittlig ränta, % - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1
Soliditet, % 96 97 95 91 93 92 90 88 89 89 88
Substansvärde, Mdkr 100,7 104,2 100,5 85,2 102,8 96,4 97,8 96,3 95,9 94,4 93,4
Substansvärde, Kr per aktie (omräknat för split) 231 239 231 196 236 222 225 221 220 217 215
Utveckling med återlagd utdelning*, % 21 25 18 - 8 9 2 2 18 18 16 13
Förvaltningskostnad, % 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,14 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1
Direktavkastning A-aktien, % - - - - - - - - - - -
Totalavkastning A-aktien, % 24 19 9 - 11 - 1 - 12 - 4 20 23 22 15
Totalavkastning C-aktien, % 24 18 9 - 9 0 - 12 - 4 22 25 22 14
Totalavkastningsindex (SIXRX), % 23 21 13 - 4 11 4 0 9 12 11 6

* Utvecklingen från och med den 30 jun 2014 är justerad för konverteringar.