Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Närvaro, arvoden och beroendeförhållanden

Närvaro, arvoden och beroendeförhållanden avseende år 2018

Styrelsearvoden

           

Närvaro vid möten

 

Namn

Född år

Invald år

Roll i styrelsen

Revisions-utskott

Ersättnings- utskott

Styrelse

Revisions-utskott

Ersättnings- utskott

Arvode, tkr

Fredrik Lundberg

1951

2004

Ordförande

Ledamot

Ordförande

10

3

2

2 000

Pär Boman

1961

2013

Vice ordförande

Ordförande

-

11

4

1

1 200

Christian Caspar

1951

2011

Ledamot

Ledamot

-

11

4

-

600

Bengt Kjell

1954

2015

Ledamot

-

-

8

-

-

600

Nina Linander

1959

2014

Ledamot

Ledamot

-

11

4

-

600

Annika Lundius

1951

2014

Ledamot

-

Ledamot

10

-

3

600

Lars Pettersson

1954

2015

Ledamot

-

Ledamot

11

-

3

600

Helena Stjernholm

1970

2016

Ledamot

-

-

11

-

-

-

Summa

 

 

 

 

 

 

   

6 200

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2018 följande bedömning ifråga om styrelseledamöternas beroendeförhållanden: Pär Boman har inte ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och inte heller i förhållande till större aktieägare. Fredrik Lundberg och Lars Pettersson har ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare. Helena Stjernholm har ansetts oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter har ansetts oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större ägare. Sammansättningen uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter.