Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Styrelse

 • Fredrik Lundberg
  Styrelseordförande

  Civ ing, civ ek, ek dr hc och tekn dr hc.
  Född 1951.

  Styrelseordförande sedan 2015.
  Styrelseledamot sedan 2004.
  VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen.
  Styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden.
  Vice styrelseordförande i Handelsbanken.
  Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och Skanska.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977.


  Aktieinnehav: Eget 8 190 000, närstående fysisk person 20 000 och närstående juridisk person 77 600 000*
 • Pär Boman
  Vice styrelseordförande

  Ingenjörs- och ekonomexamen, ek dr hc.
  Född 1961.

  Vice styrelseordförande sedan 2015.
  Styrelseledamot sedan 2013.
  Styrelseordförande i Handelsbanken, Essity och SCA.
  Styrelseledamot i Skanska.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  2006-2015 Handelsbanken, VD och koncernchef


  Aktieinnehav: Närstående juridisk person 10 000
 • Christian Caspar
  Styrelseledamot

  Civ ek.
  Född 1951.

  Styrelseledamot sedan 2011.
  Styrelseledamot i Stena, Benteler International AG och Goodgrower SA.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  2011-         McKinsey, Director Emeritus
  2007-2011 McKinsey, sammankallande i Family Business Practice
  2001-2006 McKinsey, sammankallande i Corporate Finance & Strategy Practice
  1991-2001 McKinsey, ledamot i Shareholders Committee
  1994-2000 McKinsey, ordförande i Directors Committee
  1989-1994 McKinsey, sammankallande i Client Impact Committee
  1990-1996 McKinsey, ordförande i International Practice
  1986-1996 chef McKinsey Scandinavia
  1980-1986 chef McKinsey Sweden


  Aktieinnehav: Eget 1 000
 • Bengt Kjell
  Styrelseledamot

  Civ ek.
  Född 1954.

  Styrelseledamot sedan 2015. 
  Styrelseordförande i SSAB. 
  Vice styrelseordförande i Indutrade och Pandox. 
  Styrelseledamot i Amasten.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  2015-2015 Industrivärden, t.f. VD
  2010-2015 Handel och Industri, VD
  2002-2010 Industrivärden, vice VD samt ansvarig för investeringsverksamheten
  1987-2002 Navet, senior partner
  1995-1997 Securum, chef för Corporate Finance och medlem i ledningsgruppen
  1992-1995 Independentkoncernen, VD
  1984-1987 K.G. Knutsson, ekonomidirektör och vice VD
  1974-1984 Yngve Lindells Revisionsbyrå, auktoriserad revisor


  Aktieinnehav: Eget 25 000
 • Nina Linander
  Styrelseledamot

  Civ ek, MBA.
  Född 1959.

  Styrelseledamot sedan 2014.
  Styrelseordförande i AWA Holding.
  Styrelseledamot i Telia Company och Castellum.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  2006-2012 Stanton Chase International, partner 
  2001-2005 Electrolux, senior vice President, chef Koncernstab Finans
  1997-2001 Vattenfall, chef produktområde El 
  1996 Vattenfall, områdesansvarig Finland
  1994-1995 Vattenfall, affärsutveckling


  Aktieinnehav: Eget 23 950, närstående fysisk person 8 000
 • Annika Lundius
  Styrelseledamot

  Jur kand.
  Född 1951.

  Styrelseledamot sedan 2014.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  2007-2015 Svenskt Näringsliv, vice VD
  2002-2007 Försäkringsförbundet (numera Svensk Försäkring) och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, VD
  1994-2002 Finansdepartementet, rättschef och finansråd
  1993-1994 Finansdepartementet, departementsråd


  Aktieinnehav: Eget 2 554, närstående juridisk person 1 500
 • Lars Pettersson
  Styrelseledamot

  Civ ing och fil dr hc.
  Född 1954.

  Styrelseledamot sedan 2015.
  Styrelseordförande i KP Komponenter A/S.
  Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, Indutrade, Husqvarna AB och Festo A.G. 

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  2002-2011 Sandvik, VD
  2000-2002 Sandvik, vice VD
  1978-2002 Sandvik, olika befattningar


  Aktieinnehav: Eget 5 000
 • Helena Stjernholm
  Styrelseledamot

  Civ ek.
  Född 1970.

  VD i Industrivärden.
  Styrelseledamot sedan 2016. 
  Vice styrelseordförande i Ericsson.
  Ledamot i Sandvik och Volvo.

  Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

  Bakgrund:
  2008-2015 IK Investment Partners, partner
  1998-2008 IK Investment Partners, investeringsansvarig
  1997-1998 Bain & Company, strategikonsult


  Aktieinnehav: Eget 64 000, närstående fysisk person 1 000, 75 000 köpoptioner

Innehav per den 14 februari 2020. Uppgiften offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning och kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar.

*Avser innehav i L E Lundbergföretagen (75 600 000) och Förvaltnings AB Lunden (2 000 000).