Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 31 DECEMBER 2019

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

2019

3 år

5 år

7 år

10 år

35%

13%

13%

14%

12%

30%

13%

14%

15%

15%

35%

12%

11%

14%

12%

* Inklusive återinvesterad utdelning