Värdeutveckling

Årlig genomsnittlig förbättring per 31 mars 2020

    Totalavkastning
 

Substansvärde*

Industrivärden C

Index (SIXRX)

3M:2020

-17%

-14%

-18%

1 år

-4%

2%

-2%

3 år

3%

3%

3%

5 år

6%

7%

4%

7 år

8%

11%

9%

10 år

9%

12%

9%

* Inklusive återinvesterad utdelning