1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Ledningsmedlemmar

Ledningsmedlemmar

Helena Stjernholm
Verkställande direktör
Läs mer om Helena Stjernholm

Civ ekon, född 1970, anställd sedan 2015, styrelseledamot sedan 2016.

Vice styrelseordförande i Ericsson.
Ledamot i Sandvik och Volvo.

Under perioden 2008-2015 var Helena Stjernholm partner i riskkapitalbolaget IK Investment Partners med ansvar för IK:s Stockholmskontor mellan 2011-2015. Åren 1998-2008 var hon Investeringsansvarig i IK Investment Partners och 1997-1998 arbetade hon som konsult på Bain & Company. 


Aktieinnehav: Eget 64 000 aktier, närstående fysisk person 1 000 aktier och 75 000 köpoptioner
Karl Åberg
Chef för investerings- och analysorganisationen
Läs mer om Karl Åberg

Civ ekon, född 1979, anställd sedan augusti 2017. 

Åren 2013-2017 var Karl Åberg partner och bolagsansvarig på Zeres Capital, en långsiktig aktiv ägare i medelstora noterade bolag. 2009-2013 var han partner på CapMan och åren 2002-2008 var han verksam inom Handelsbanken Capital Markets.


Aktieinnehav: Eget 5 200 aktier
Jan Öhman
Ekonomi- och finanschef
Läs mer om Jan Öhman

Ekonom, född 1960, anställd sedan februari 2019.

Under 2018 var Jan Öhman anställd som CFO på IPCO AB, åren 2014-2018 var han anställd som CFO på Indutrade. Dessförinnan hade han ett flertal ledande befattningar inom Sandvik under åren 2006-2014 och inom Boliden under åren 1996-2006.


Aktieinnehav: Eget 2 000 aktier
Sverker Sivall
Kommunikations- och hållbarhetschef
Läs mer om Sverker Sivall

Civ ekon, född 1970, anställd sedan 1997.

Åren 1997-2010 var Sverker Sivall anställd på Industrivärden som IR-chef, 1994-1997 arbetade han som investeringscontroller på Astra Zeneca.


Aktieinnehav: Eget 15 000 aktier
Jennie Knutsson
Chefsjurist
Läs mer om Jennie Knutsson

Jur kand, född 1976, anställd sedan 2015.

Åren 2015-2017 var Jennie Knutsson anställd på Industrivärden som bolagsjurist, 2006-2015 arbetade hon som biträdande jurist och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.


Aktieinnehav: Eget 3 000 aktier

Innehav per den 31 december 2019. Uppgiften offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning och kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar. 

Senast uppdaterad: 25 feb 2020