Aktieportfölj

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i Handelsbanken, Sandvik, Volvo, Essity, Skanska, ICA Gruppen, Ericsson, SCA och SSAB i vilka Industrivärden agerar som långsiktig aktiv ägare.