Aktieportfölj

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i Handelsbanken, SCA, Sandvik, Volvo, Skanska, ICA Gruppen, Ericsson och SSAB i vilka Industrivärden agerar som långsiktig aktiv ägare.