Substansvärde

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägare ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen (SIXRX). 

Välj tidsperiod -
Tidpunkt31 dec 201730 nov 201731 okt 201730 sep 201731 aug 201731 jul 201730 jun 201731 maj 201730 apr 201731 mar 201728 feb 2017
Aktieportföljen, Mkr--- 106 740-- 105 328-- 103 622-
Räntebärande Nettoskuld, Mkr---- 10 678--- 10 671--- 10 080-
varav räntebärande lån---- 10 678--- 10 671--- 10 080-
varav konvertibellån-----------
Substansvärde, Mkr--- 95 881-- 94 364-- 93 441-
Antal A-aktier268 184 340268 184 340268 184 340268 184 405268 184 405268 184 405268 184 405268 184 405268 185 330268 185 330268 185 330
Antal C-aktier167 025 537167 025 537167 025 537167 025 472167 025 472167 025 472167 025 472167 025 472167 024 547167 024 547167 024 547
Antal A-KVB-----------
Antal C-KVB-----------
Totalt antal aktier435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 221 225 233 220 208 212 217 220 227 215 203