Substansvärde

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägare ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen (SIXRX). 

Välj tidsperiod -
Tidpunkt31 okt 201730 sep 201731 aug 201731 jul 201730 jun 201731 maj 201730 apr 201731 mar 201728 feb 201707 feb 201731 dec 2016
Aktieportföljen, Mkr- 106 740-- 105 328-- 103 622-- 94 250
Räntebärande Nettoskuld, Mkr-- 10 678--- 10 671--- 10 080--- 11 481
varav räntebärande lån-- 10 678--- 10 671--- 10 080--- 6 229
varav konvertibellån----------- 5 252
Substansvärde, Mkr- 95 881-- 94 364-- 93 441-- 82 769
Antal A-aktier268 184 340268 184 405268 184 405268 184 405268 184 405268 184 405268 185 330268 185 330268 185 330268 185 330268 185 430
Antal C-aktier167 025 537167 025 472167 025 472167 025 472167 025 472167 025 472167 024 547167 024 547167 024 547167 024 547164 155 841
Antal A-KVB-----------
Antal C-KVB-----------
Totalt antal aktier435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877432 341 271
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 233 220 208 212 217 220 227 215 203 205 191