Substansvärde

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägare ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen (SIXRX). 

Välj tidsperiod -
Tidpunkt28 feb 201707 feb 201731 dec 201630 nov 201631 okt 201630 sep 201631 aug 201631 jul 201630 jun 201631 maj 201630 apr 2016
Aktieportföljen, Mkr-- 94 250-- 87 771-- 80 514--
Räntebärande Nettoskuld, Mkr--- 11 481--- 11 437--- 11 232--
varav räntebärande lån--- 6 229--- 6 182--- 6 127--
varav konvertibellån--- 5 252--- 5 255--- 5 105--
Substansvärde, Mkr-- 82 769-- 76 334-- 69 282--
Antal A-aktier268 185 330268 185 330268 185 430268 185 430268 185 430268 185 430268 185 430268 185 430268 185 430268 185 430268 185 430
Antal C-aktier167 024 547167 024 547164 155 841164 155 841164 155 841164 155 841164 155 841164 155 841164 155 841164 155 841164 155 841
Antal A-KVB-----------
Antal C-KVB-----------
Totalt antal aktier435 209 877435 209 877432 341 271432 341 271432 341 271432 341 271432 341 271432 341 271432 341 271432 341 271432 341 271
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 203 205 191 185 179 177 172 166 160 167 170