Substansvärde

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägare ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen (SIXRX). 

Välj tidsperiod -
Tidpunkt31 mar 201828 feb 201831 dec 201730 nov 201731 okt 201730 sep 201731 aug 201731 jul 201730 jun 201731 maj 201730 apr 2017
Aktieportföljen, Mkr 107 389- 107 289-- 106 740-- 105 328--
Räntebärande Nettoskuld, Mkr- 9 606-- 10 930--- 10 678--- 10 671--
varav räntebärande lån- 9 606-- 10 930--- 10 678--- 10 671--
varav konvertibellån-----------
Substansvärde, Mkr 97 760- 96 299-- 95 881-- 94 364--
Antal A-aktier268 183 471268 183 471268 184 340268 184 340268 184 340268 184 405268 184 405268 184 405268 184 405268 184 405268 185 330
Antal C-aktier167 026 406167 026 406167 025 537167 025 537167 025 537167 025 472167 025 472167 025 472167 025 472167 025 472167 024 547
Antal A-KVB-----------
Antal C-KVB-----------
Totalt antal aktier435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877435 209 877
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 225 227 221 225 233 220 208 212 217 220 227