Nyckeltal

Välj tidsperiod -
Tidpunkt31 dec 201730 sep 201730 jun 201731 mar 201731 dec 201630 sep 201630 jun 201631 mar 201631 dec 201530 sep 201530 jun 2015
Aktieportföljens värde, Mdkr 107,3 106,7 105,3 103,7 94,2 87,8 80,5 81,9 81,8 81 87,8
Totalavkastning, % 17 16 15 11 20 12 3 3 4 3 12
Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 10,9 10,7 10,7 10,1 11,5 11,4 11,2 10,1 12,6 12,4 12,3
Skuldsättningsgrad, % 10 10 10 10 12 13 14 12 15 15 14
Genomsnittlig ränta, % 0,1 0,2 0,3 1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9
Soliditet, % 88 89 89 88 86 85 84 84 82 82 83
Substansvärde, Mdkr 96,3 95,9 94,4 93,4 82,8 76,3 69,3 71,8 69,1 68,5 75,5
Substansvärde, Kr per aktie (omräknat för split) 221 220 217 215 191 177 160 166 160 159 175
Utveckling med återlagd utdelning*, % 18 18 16 13 23 14 3 4 5 4 14
Förvaltningskostnad, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,13 0,15 0,15 0,17 0,18 0,18
Direktavkastning A-aktien, %---- 2,9--- 3,4--
Totalavkastning A-aktien, % 20 23 22 15 17 11- 4- 4 15 15 18
Totalavkastning C-aktien, % 22 25 22 14 21 13- 3- 5 11 12 19
Totalavkastningsindex (SIXRX), % 9 12 11 6 10 6- 4- 3 10 4 10

* Utvecklingen från och med den 30 jun 2014 är justerad för konverteringar.