Nyckeltal

Välj tidsperiod -
Tidpunkt30 jun 201731 mar 201731 dec 201630 sep 201630 jun 201631 mar 201631 dec 201530 sep 201530 jun 201531 mar 201531 dec 2014
Aktieportföljens värde, Mdkr 105,3 103,7 94,2 87,8 80,5 81,9 81,8 81 87,8 93,7 83,1
Totalavkastning, % 15 11 20 12 3 3 4 3 12 15 8
Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 10,7 10,1 11,5 11,4 11,2 10,1 12,6 12,4 12,3 13,2 14,6
Skuldsättningsgrad, % 10 10 12 13 14 12 15 15 14 14 18
Genomsnittlig ränta, % 0,3 1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2
Soliditet, % 89 88 86 85 84 84 82 82 83 82 80
Substansvärde, Mdkr 94,4 93,4 82,8 76,3 69,3 71,8 69,1 68,5 75,5 80,6 68,3
Substansvärde, Kr per aktie (omräknat för split) 217 215 191 177 160 166 160 159 175 186 158
Utveckling med återlagd utdelning*, % 16 13 23 14 3 4 5 4 14 18 9
Förvaltningskostnad, % 0,1 0,1 0,12 0,13 0,15 0,15 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18
Direktavkastning A-aktien, %-- 2,9--- 3,4--- 4,4
Totalavkastning A-aktien, % 22 15 17 11- 4- 4 15 15 18 19 13
Totalavkastning C-aktien, % 22 14 21 13- 3- 5 11 12 19 19 16
Totalavkastningsindex (SIXRX), % 11 6 10 6- 4- 3 10 4 10 16 16

* Utvecklingen från och med den 30 jun 2014 är justerad för konverteringar.