Nyckeltal

Välj tidsperiod -
Tidpunkt31 dec 201630 sep 201630 jun 201631 mar 201631 dec 201530 sep 201530 jun 201531 mar 201531 dec 201430 sep 201430 jun 2014
Aktieportföljens värde, Mdkr 94,2 87,8 80,5 81,9 81,8 81 87,8 93,7 83,1 80,4 81,4
Totalavkastning, % 20 12 3 3 4 3 12 15 8 4 7
Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 11,5 11,4 11,2 10,1 12,6 12,4 12,3 13,2 14,6 14,6 13,9
Skuldsättningsgrad, % 12 13 14 12 15 15 14 14 18 18 17
Genomsnittlig ränta, % 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,4
Soliditet, % 86 85 84 84 82 82 83 82 80 80 80
Substansvärde, Mdkr 82,8 76,3 69,3 71,8 69,1 68,5 75,5 80,6 68,3 65,8 67,5
Substansvärde, Kr per aktie (omräknat för split) 191 177 160 166 160 159 175 186 158 152 156
Utveckling med återlagd utdelning*, % 23 14 3 4 5 4 14 18 9 5 8
Förvaltningskostnad, % 0,12 0,13 0,15 0,15 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,18
Direktavkastning A-aktien, % 2,9--- 3,4--- 4,4--
Totalavkastning A-aktien, % 17 11- 4- 4 15 15 18 19 13 5 12
Totalavkastning C-aktien, % 21 13- 3- 5 11 12 19 19 16 7 12
Totalavkastningsindex (SIXRX), % 10 6- 4- 3 10 4 10 16 16 9 9

* Utvecklingen från och med den 30 jun 2014 är justerad för konverteringar.