Närvaro, arvoden och beroendeförhållanden

Närvaro, arvoden och beroendeförhållanden avseende år 2017

           

Närvaro vid möten

 

Namn

Född år

Invald år

Roll i styrelsen

Revisions-utskott

Ersättnings- utskott

Styrelse

Revisions-utskott

Ersättnings- utskott

Arvode, tkr

Fredrik Lundberg

1951

2004

Ordförande

Ledamot

Ordförande

Alla  

Alla  

Alla  

2 000

Pär Boman

1961

2013

Vice ordförande

Ordförande

-

Alla  

Alla  

-

1 200

Christian Caspar

1951

2011

Ledamot

Ledamot

-

Alla  

Alla  

-

600

Bengt Kjell

1954

2015

Ledamot

-

-

Alla  

-

-

600

Nina Linander

1959

2014

Ledamot

Ledamot

-

Alla  

Alla  

-

600

Annika Lundius

1951

2014

Ledamot

-

Ledamot

Alla  

-

Alla  

600

Lars Pettersson

1954

2015

Ledamot

-

Ledamot

Alla  

-

Alla  

600

Helena Stjernholm

1970

2016

Ledamot

-

-

Alla  

-

-

-

Summa

 

 

 

 

 

 

   

6 200

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2017 följande bedömning ifråga om styrelseledamöternas beroendeförhållanden: Pär Boman har inte  ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och inte heller i förhållande till större aktieägare. Fredrik Lundberg och Lars Pettersson har ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare. Helena Stjernholm har ansetts oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter har ansetts oberoende såväl i förhållande till bolaget och  bolagsledningen som i förhållande till större ägare. Sammansättningen uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter.