Ledning

 • Helena Stjernholm
  Verkställande direktör, ansvarig för investerings- och analysorganisationen

  ceo@industrivarden.se

  Civ ekon, född 1970, anställd sedan 2015, styrelseledamot sedan 2016.

  Styrelseledamot i Ericsson, Sandvik och Volvo.

  Under perioden 2008-2015 var Helena Stjernholm partner i riskkapitalbolaget IK Investment Partners med ansvar för IK:s Stockholmskontor mellan 2011-2015. Åren 1998-2008 var hon Investeringsansvarig i IK Investment Partners och 1997-1998 arbetade hon som konsult på Bain & Company. Stjernholm har suttit i ett flertal svenska och utländska bolagsstyrelser.


  Aktieinnehav: Eget 20.600 aktier, 75.000 köpoptioner
 • Karl Åberg
  Chef för investerings- och analysorganisationen

  cio@industrivarden.se 

  Civ ekon, född 1979, anställd sedan augusti 2017. 

  Åren 2013-2017 var Karl Åberg partner och bolagsansvarig på riskkapitalbolaget Zeres Capital, 2009-2013 var han partner på CapMan och åren 2002-2008 var han verksam inom Handelsbanken.


  Aktieinnehav: Eget 0
 • Martin Hamner
  Ekonomi- och finanschef (CFO)

  cfo@industrivarden.se

  Civ ekon, född 1964, anställd sedan 2008.

  Åren 1999–2007 var Martin Hamner anställd på ASSA ABLOY som koncerncontroller och IR-chef, 1987–1999 arbetade han som auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers.


  Aktieinnehav: Eget 7.200
 • Sverker Sivall
  Kommunikations- och hållbarhetschef

  Civ ekon, född 1970, anställd sedan 1997.

  Åren 1997-2010 var Sverker Sivall anställd på Industrivärden som IR-chef, 1994-1997 arbetade han som investeringscontroller på Astra Zeneca.


  Aktieinnehav: Eget 11.800

Innehav per den 28 mars 2017. Uppgiften offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning och kallelse till årsstämma.