Ägarbilden

Industrivärden har cirka 78 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgår till cirka 20 procent. 

Ägarförhållanden per 29 mars, 2018

  Antal aktier röster, %  aktier, %
L E Lundbergföretagen 71 600 000 23,7 16,5
Handelsbankens Pensionsstiftelse 30 863 846 10,8 7,1
Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse 26 500 000 9,3 6,1
SCA Pensionsstiftelse 17 526 642 6,2 4,0
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10 000 247 0,4 2,3
SCA Vorsorge-Treuhand 9 014 630 3,2 2,1
Pensionskassan SHB Försäkringförening 8 661 626 3,0 2,0
Fredrik Lundberg 8 190 000 2,7 1,9
CBNY-Norges Bank 7 774 389 1,5 1,8
Alecta Pensionsförsäkringar 7 211 500 1,2 1,7


Ägardata uppdateras vid kvartalsskifte då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen.