Ägarbilden

Industrivärden har cirka 75 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgår till cirka 18 procent. 

Ägarförhållanden per 30 juni, 2017

  Antal aktier röster, %  aktier, %
L E Lundbergföretagen 69 600 000 23,3 16,0
Handelsbankens Pensionsstiftelse 30 047 097 10,6 6,9
Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse 26 500 000 9,3 6,1
SCA Pensionsstiftelse 17 526 642 6,2 4,0
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 9 493 859 0,3 2,2
SCA Vorsorge-Treuhand 9 014 630 3,2 2,1
CBNY-Norges Bank 8 803 316 1,6 2,0
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 661 626 3,0 2,0
Fredrik Lundberg 8 190 000 2,7 1,9
Alecta Pensionsförsäkringar 7 651 500 1,2 1,8


Ägardata uppdateras vid kvartalsskifte då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen.