Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 31 december 2017

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

2017

3 år

5 år

7 år

10 år

 

18%

15%

15%

9%

8%

 

22%

18%

18%

12%

11%

 

9%

10%

14%

10%

9%

 

* Inklusive återinvesterad utdelning