Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 30 JUNI 2017

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

6M:2017

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år 

16 %

39 %

15 %

17 %

12 %

5% 

22 %

52 %

19 %

22 %

18 %

8% 

11 %

26 %

12 %

17 %

13 %

7% 

* Inklusive återinvesterad utdelning