Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 31 DECEMBER 2016

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

2016

3 år

5 år

7 år

10 år

 

23 %

11 %

17 %

11 %

6 %

 

21 %

16 %

20 %

15 %

7 %

 

10 %

12 %

16 %

13 %

8 %

 

* Inklusive återinvesterad utdelning